Jeg stoler mer på epostmannen!

Harald Sævareid

Jeg stoler mer på epostmannen!

Tjenestedesign 20 kommentarer

Her en dag fikk jeg et et postkort i posten. Det var en innkalling til naboen, fra Blodbanken på Stavanger Universitetssykehus (SUS). Naboen er sannsynligvis like frisk som meg, med god blodgiverkarma. Hvorfor skulle jeg få vite om hans forhold til blodbanken?

Papir verner dårlig om personlige, sensitive opplysninger. Papir kan komme lett på avveie. Personer som ikke skulle ha tilgang til informasjonen kan få den. Eller enda verre for pasientsikkerheten: De som skal ha informasjonen får den ikke når de må ha den, for å ta beslutninger eller starte neste aktivitet i pasientbehandlingen.

SUS sier på Twitter at de skal gjøre sitt for at naboens innkalling igjen ikke skal komme på avveie. Hva har SUS tenkt å gjøre?

Hva med å innføre et elektronisk innkallingssystem, som er like sikkert som banken?: Jeg får en elektronisk innkalling direkte inn i min kalender. Blodgivere er stort sett oppegående, relativt unge folk, så de greier nok å forholde seg til dette, om løsningen er gjennomtenkt og veldesignet.

Samtidig kan jeg som blodgiver og bruker effektivisere min hverdag. Jeg kan logge inn på systemet og velge timer som passer meg og min kalender når timen min kolliderer eller jeg er litt forkjølet. Jeg kan til og med legge inn preferanser for når jeg skal bli tildelt time. Jeg kan gjøre jobben for sykepleierne.

Sykepleiere og leger lengter høylytt etter å jobbe smartere og smidigere, i en hverdag der en får stadig mindre pasientkontakt.

Jeg er sikker på at et lurt system i Blodbanken vil spare minst et sykepleierårsverk. Et årsverk som heller kan brukes til å tappe mer blod eller overføres til andre avdelinger med pasienter som trenger det enda mer.

Dere får ikke lov til å sende epost av Datatilsynet, sier dere? Hva med å gå i dialog med  tilsynet og fortelle at det er sikrere enn å sende post. Jeg er sikker på de vil forstå hvordan teknologien riktig anvendt kan gi bedre pasientsikkerhet.

Det er så enkelt å komme i gang med et elektronisk innkallingssystem i Blodbanken at en burde gjøre det omgående. Sykehuset kan så lære av dette og trekke med seg erfaringene, teknologi og løsninger inn i arbeidet med utvikling av ordentlige ejournaler.

Skal vi si at jeg får min første elekroniske innkalling til Blodbanken til jul?

NB: Slutten på denne historien må for alt i verden ikke være at SUS starter å sende lukkede brev i stedet for postkort.