Tilgjengelighetsdagen 2013

Tommy Madsen

Tilgjengelighetsdagen 2013

Digitale tjenester 2 kommentarer

Forrige uke ble Tilgjengelighetsdagen 2013 arrangert. Viktige personer innen fagfeltet fra inn og utland stilte opp for å lære oss om universell utforming av nettsteder. Under kommer en kort oppsummering av noen av de viktigste bidragene.

(Foto: Kristian Hansen / Northern beat)

«Designing an atmosphere for accessability»

Andrew Clark fortalte oss om viktigheten av å bruke tilgjengelighet som et verktøy for å lage godt visuelt design. Tilgjengelighetsaspektet burde ivaretas igjennom hele prosessen, og ikke sikres på slutten av et prosjekt.

Design-layout=atmosphere

Designverktøy som Photoshop skaper i mange tilfeller utfordringer når designet skal kommuniseres til kunden. Designeren lager et titalls sidetyper som alle må endres når kunden kommer med tilbakemeldinger. Ved å jobbe direkte i nettleseren trengs det kun en «look and feel» template i et verktøy som Photoshop. Endringer som kommer fra kunden kan da raskt endres over flere sidetyper ved hjelp av CSS. Les hvordan Clark designer med kode. Clark var stor tilhenger av å bryte opp designet i separate designelementer (som i en designmanual), for å spisse kommunikasjonen med kunden, og sikre tilgjengelighet tidlig i prosjektet. Se hvordan Mailchimp har tilgjengeliggjort sin designprofil.

«Designing adaptable pages is designing accessible pages. And perhaps the great promise of the web is accessibility, regardless of difficulties, to information»

Photoshop legger tilrette for å designe for faste skjermstørrelser, men det store mangfoldet av digitale flater og størrelser på skjermer gjør at vi som designere må tenke annerledes.

Responsivt design formidles dårlig gjennom statiske Photoshop-filer, derfor bør designere kunne kode for å formidle transisjoner og andre dynamiske elementer på et nettsted på en meningsfull måte.

Universell utforming i et strategisk perspektiv

Jonathan Hassel som tidligere jobbet som ansvarlig person for tilgjengelighet hos BBC Future Media snakket om hvordan tillgjengelighet bør bli en strategisk del av organisasjonen, og ikke bare en nedprioritert tilleggstjeneste. For at tilgjengelighet skal settes på dagsordenen må det kommuniseres hvordan universell uformede nettsteder er fordelaktig for:

 • Brukere av systemet
 • Tjenesteleverandører
 • Eierne av nettsteder
 • Webredaktører
 • Digitale byråer

… og ikke minst for Norge som nasjon. Brukergrupper som eldre har spesielt nytte av tilgjengelige nettsteder, selv om tilgjengelighet selvfølgelig handler om god brukskvalitet for alle. I 2050 vil 40 % av verdens befolkning være i alderen 60+. Vår oppgave som designbyrå er altså å selge verdien av tilgjengelighet til kunden, og vise hvordan tilgjengelighet ikke bare handler om å tilfredsstille blinde og hørselshemmede.

Vi må lære oss å bruke tilgjengelighet som en mekanisme for innovasjon. 20 % av norges befolkning over 16 år har en eller annen form for funksjonshemming, om det er dysleksi, dårlig syn eller andre ting. Dette kan brukes som motivasjon til å tenke nytt rundt digitale løsninger. Hassel brukte treningsappen Zombie Run som eksempel.

Hassel snakket også mye om hvordan standarder som BS 8878, og forskrifter som Universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT) løsninger ikke er nok til å endre hvordan vi forholder oss til universell utforming. Vi må endre vår holdning til begrepet og ta i bruk universell utforming som en naturlig del av hele utviklingsprosessen.

SEO og Universell utforming

Agnete Tøien Pedersen fra iProspect fortalte om hvordan tilgjengelighet for Google er det samme som tilgjengelighet for blinde, døve og andre brukere av nettstedet ditt. Hun snakket om 2 former av SEO, og hvordan dette henger sammen med tilgjengelighet:

Teknisk SEO:

 • Indekserbart
 • Riktig HTML/HTML 5
 • Valideres etter W3C
 • Riktige videresendinger
 • Riktig server respons
 • Riktig bruk av attributter

Innholds-SEO:

 • Forståelige URL-er
 • Title-tagger
 • Overskrifter, gjerne tagget med H-tag (H1, H2 etc.)
 • God brødtekst
 • God internnavigasjon via lenker i meny og andre lenker
 • Alternativ tekst, for eksempel på bilder

Google ser ikke annet enn ren tekst, og for å oppnå god ranking for nettstedet ditt er det viktig med en intuitiv menystruktur, lenkestruktur og en lesbar og forståelig tekst. Dette er viktige faktorer for å oppnå en god brukeropplevelse for brukere med funksjonsnedsettelser, men det er vel så viktig for brukere uten spesielle behov.

Slik opplever en blind nettstedet ditt

I dette foredraget fikk vi innsikt i hvilke utfordringer en blind person møter på tre norske nettsider: Norwegian, VG og YR. Dette er verdifull innsikt for oss som designer nettsteder. Uansett om man følger standarder og retningslinjer må brukerne klikke seg rundt på nettstedet. Her er et eksempel på hvordan en blind person leser et nettsted. Dette eksempelet viser hvordan små detaljer kan gi store konsekvenser for hvordan brukere med funksjonsnedsettelser klarer å løse viktige oppgaver på et nettsted.

Ofte omhandler diskusjonen rundt tilgjengelighet hvilke lover og regler som må følges for å lage nettstedet tilgjengelig for de med funksjonsnedsettelser. Den nye forskriften om universell utforming som trådte i kraft 1 juli 2013 er et tiltak for å sikre nettopp dette. Et av de viktigste budskapene fra denne dagen er at universell utforming handler om mer enn lover og regler. Tilgjengelighet handler om god brukskvalitet for alle, både fra et strategisk perspektiv, teknisk perspektiv og designperspektiv.