Design Challenge: 100 dager med design

Tone Terum

Design Challenge: 100 dager med design

Digitale tjenester Ingen kommentarer

I høst startet vi i Halogen 100 Days Design Challenge. Vi ville løfte blikket, få inspirasjon og ikke minst utfordre oss selv til å designe og skape noe nytt. Hver dag.

Ett tema = Ett bilde. Hver dag.

Oppgaven vår var å velge et tema og belyse det fra ulike vinkler i 100 dager. Inspirasjon hentet vi fra Michael Bieruts 100 Day Project på Yale School of Art.

Hver dag skulle vi belyse temaet vårt på nye måter og poste et bilde på Pinterest. Resultatet ble en blanding av håndtegninger, akrylmaling, foto, diagrammer, haikudikt og reiseskildringer fra Berlin og Los Angeles.

Noen av oss utforsket farger og former, mens andre lot seg igjen inspirere av andres design. Bredden i resultatet av designutfordringen var stor. Noen stod løpet helt ut, mens andre bare var med en kort stund. Men alle ble inspirert.

Her er noen utvalgte smakebiter fra 5 av deltagerne, og deres tanker om hva de ønsket å oppnå. Du kan finne alle bidragene fra alle som deltok samlet på ett brett på Pinterest.

Jon Olav: Over there!

Jon Olav bor for tiden USA og valgte 100 dager i Los Angeles som sitt tema.

100 days in Los Angeles from JonO on Vimeo.

Du kan se noen av hans bidrag over. Her er hans tanker om prosjektet:

“Konseptet for utforskinga mi har vore enkelt: å kvar dag ta bilete av føtene mine og det som måtte vere under dei. I tillegg til å vere ei øving i observasjon, har dette vore ein fin måte å dokumentere og dele nokre av inntrykka frå møtet med eit nytt land og ein mangfaldig storby. Samtidig presenterast bileta med tydeleg Instagram-estetikk, noko som bidreg til å understreke den subjektive konstruktivismen i prosjektet.

Jon Olavs føtter finner du i 100 varianter på Flickr.

Astrid: Representations of movement

Astrid har tatt sin PhD i bevegelsesbasert interaksjon, og valgte å utforske temaet “Representations of movement”. Her er hennes beskrivelse:

I mitt prosjekt ønsket jeg å bygge meg opp et visuelt bibliotek som jeg kan bruke til å utforske forskjellige karakteristikker ved bevegelse og hvordan bevegelse kan representeres.

Når kroppsbevegelse blir modus for interaksjon må vi som interaksjonsdesignere ta hensyn til at bevegelsene vi velger for interaksjon kan utføres fysisk sett, at folk er komfortable med bevegelsene in sosiale kontekster, men også at sensorer kan plukke opp de bevegelsene som er ment for interaksjon. Det er også relevant å tenke på at det som gjør en bevegelse meningsfull for meg (fort/sakte el grasiøst/spastisk), er sjelden det som gjør en bevegelse meningsfull for teknologien/sensoren (hvor var armen på et bestemt tidspunkt).

Noen av Astrids funn på Pinterest.
Noen av Astrids funn på Pinterest.

Se alle bildene til Astrid på Pinterest.

Peder: Skissetrening under tidspress

Peder, derimot, lagde skisser i Illustrator under stramme rammer – kun fem minutter.

Peder

Du kan se resultatene her.

Peder

Anjali: Haiku og akryl

Noen trenger større utfordringer enn andre. Anjali kjørte likså godt på med 2  forskjellige temaer: Haiku dikt og akrylmalinger. Og leverte til sammen 200 bilder!

Anjali

Her er oppskriften hennes:

  • Et Haikudikt med tre ord, hver dag.
  • Et lite maleri hver dag, med to akrylfarger og to tråder i ulike tykkelser. Max 2-5 min og ett forsøk på dokumentere med foto.
Et lite utrdrag av Anjalis imponerende dobbeltproduksjon av akrylmaling og haikudikt
Et lite utrdrag av Anjalis imponerende dobbeltproduksjon av akrylmaling og haikudikt

Hele Anjalis storproduksjon finner du på Pinterest, akrylmalingene her, og haiku-diktene her.

Sigrid: Fra sensommer til høst

Sigrid på sin siden ville dokumentere forandringen fra sensommer mot høst, mørke og vinter. “Den uendelig store variasjonen fascinerte meg veldig underveis”, sier hun. Se alle bildene hennes her.

Fra høst til vinter
Fra sensommer til høst

Design World wide

Vi er ikke alene om å ha gjennomført en 100 dagers design challenge. I New Zealand hadde de også et 100 dagers designprosjekt. De arrangerte til og med en lavterskel utstilling i Auckland, der alle som hadde gjennomført mer enn 20 dager ble invitert til å stille ut, spise pølser og drikke øl. Se mer om 100daysproject.

Noe for deg?

Har du også lyst til å utfordre deg selv, og designe noe nytt hver dag? Hva med å starte din egen lille 100 day design challenge?

I Smashing magazine finner du mer inspirasjon.

Lykke til!