Spør deg selv: «Hva om?» Hvorfor du bør utvikle fremtidsvisjoner.

Einar Hareide

Spør deg selv: «Hva om?» Hvorfor du bør utvikle fremtidsvisjoner.

Tjenestedesign Ingen kommentarer

Utvikling av fremtidsscenarier står sentralt, både i vår egen hjerne og hos suksessfulle bedrifter. Hvorfor er det da så få bedrifter utenfor bilbransjen som arbeider på denne måten? Hvorfor er det så få som stiller seg spørsmålet «Hva om?» for å prøve å forutsi hva som kan hende i fremtiden?

Dette innlegget er et gjesteinnlegg av Einar Hareide, grunnlegger og administrerende direktør i Hareide Design. Einar Hareide er tidligere bildesigner hos Mercedes og sjefsdesigner hos SAAB. Innlegget ble opprinnelig publisert i sin helhet i nyhetsbrevet til Hareide Design i april 2014.

Gjesteblogger Einar Hareide
Gjesteblogger Einar Hareide.

I tiden fremover vil jeg lufte noen tanker om hvordan vi forholder oss til verden, og hvordan design og ny teknologi vil kunne påvirke oss i fremtiden. De første spørsmålet jeg synes er viktig å stille er «What if? » eller på godt norsk «Hva om?».

Er det én bransje som har gjort det til en god tradisjon å stille dette spørsmålet, så er det bilindustrien.

Utvikling av konseptbiler

Utvikling av konseptbiler er i dag et veldig viktig redskap for bilindustrien og blir brukt til å vise nye muligheter, teste og utvikle ny teknologi, skape synergi mellom bilprodusent og underleverandører, og selvsagt også å skape intern og ekstern entusiasme.

En av de første konseptbilene, Buick Y-job, ble designet av Harley Earl i 1938. Bilutstillinger, som blant annet Motorama, gjorde mye for å popularisere konseptbilene på 50-tallet, og i dag er forventningen store hver gang en ny bilutstilling er på gang. Vi gleder oss til fremtiden!

Vær i forkant av begivenhetene

Utviklingen av konseptbiler eller andre konseptløsninger handler om å være føre var, det vil si å være i forkant av begivenhetene. Et viktig element her er å skape scenarier og få fram problemstillinger rundt fremtidige menneskelige behov, infrastruktur, demografi, miljø, materialteknologi, lovkrav og sikkerhet.

Slik fungerer også vår hjerne. Den bygger kontinuerlig scenarier basert på eksisterende data som den bruker til å forutsi hva som kan komme til å hende en gang i fremtiden.

Parallelt med forskning og utvikling

Samtidig som teknologi utvikler seg eksponentielt, er det også mange flere aktører å ta hensyn til i en verden som blir stadig mer kompleks. Å utvikle konseptløsninger er tid- og ressurskrevende, og de er vanskelige å integrere i et pågående utviklingsprogram.

Derfor arbeider bilindustrien parallelt med forskning og utvikling i separate enheter, ofte på steder med noe mindre snø enn i Norge og med en kanskje noe mer progressiv kultur. Her blir det utviklet løsninger som kan benyttes i pågående utviklingsprosjekt.

En eller to ganger i året blir resultatene satt sammen og vist i form av konseptbiler. Her får man testet publikums reaksjoner og vise at man er med i svingene.

Men få utvikler fremtidsscenarier

Når utvikling av fremtidsscenarier står så sentralt, både i vår egen hjerne og hos suksessfulle bedrifter, hvorfor er det da så få bedrifter utenfor bilbransjen som arbeider på denne måten? Hvorfor er det så få som stiller seg spørsmålet «Hva om?»

Det virker som de aller fleste er fornøyde med å flikke på tidligere løsninger som en gang la grunnen for bedriftens suksess.

Unntaket er maritim bransje

Det finnes heldigvis unntak. Det gjelder spesielt deler av den norske maritime bransjen, som fortjener honnør for at de har begynt å arbeide på en måte som minner om bilindustrien.

De utvikler fremtidsvisjoner, og det har gitt positive resulter. I tillegg til at det resulterer i mer brukervennlige teknologier og systemer, så har det satt bedriftene i ett nytt spennende lys som har gjort det lettere å tiltrekke seg de beste hodene.

En annen positiv sideeffekt, er at det er utrolig spennende og motiverende for en bedrift å engasjere seg i å utvikle løsninger der man med jevne mellomrom får mulighet til å stille det viktige spørsmålet – Hva om?

Må være en kontinuerlig prosess

Forskning på fremtidige løsninger må være en kontinuerlig prosess og ikke et motsvar fordi en konkurrent har kommet med noe nytt og bedre. Da er det som oftest allerede for sent.
Jeg mener ikke at vi skal slutte å forbedre eksisterende gode løsninger, som tross alt er det vi lever av, men at vi også må investere tid og resurser i utvikle egen «disruptiv innovasjon» før konkurrentene kommer oss i førkjøpet.

Cover av anbefalte bøker
Anbefalt lektyre

Mer om hvordan hjernen fungerer?

Er du interessert i å lese mer on «disruptiv innovasjon» og om hvordan hjernen vår fungerer, anbefaler jeg disse to spennende krimbøkene fra virkeligheten:

1. Klassikeren «The Innovator´s Dilemma» av Clayton M. Christensen (1997)
2. «The future of Mind » av Michiou Kaku (2014)