Pair design – tango for two

Ole-Petter Hoel

Pair design – tango for two

Tjenestedesign 2 kommentarer

Jeg hadde hørt om Pair Programming, det vil si to programmerere som jobber sammen på samme PC. Den ene skriver kode (driver) mens den andre verifiserer og ser helheten (navigator). Men pair design, hva var egentlig det?

Jeg var på besøk hos Cooper design i San Fransisco for å delta på et kurs i Design Leadership. Der plukket jeg blant annet opp hvordan de i Cooper jobber i team og hvordan de jobber med pair design.

Liker å jobbe sammen

Erfaringsmessig vet jeg at designere i et team gjerne liker å jobbe sammen. Tidvis ønsker de å trekke inn andre for å sparre rundt enkelte problemstillinger, teste tanker og ideer. Det gjør det lettere å svare på spørsmål som «funker dette?”, ”har jeg tenkt på alt?», og «hva hvis..?”

Av flere grunner er personen vi gjerne liker å sparre med, en som har et tankesett og en tilnærming som gjør at samarbeidet fungerer. Vi må føle at vi får testet ideen, bygget videre på den, bekreftet, eventuelt forkastet den.  Men hva er det egentlig som gjør at samarbeidet funker?

Alltid to designere

Cooper design mener de har svaret: Pair design satt i system. I hvert prosjekt jobber det to interaksjonsdesignere i par. Alltid. De har også med researchere og visuelle designere, osv., men la oss holde disse utenfor akkurat nå. Ett par består av en generator og en synthesizer. Rollene er klart definert, og metodikken er utviklet over mange år, gjennom mange prosjekter.

Generators and synthesizers

Kort fortalt beskriver Kendra Shimmel hos Cooper det slik:

 • Generator (gen) er den som genererer nye ideer, skisser og tegner.
 • Synthesizer (synt), er den som forbedrer, utfordrer, itererer, setter det hele sammen, kommuniserer og dokumenterer.

Sammen driver de to designet fremover gjennom testing og videreutvikling.

Styrer ansettelsesprosesser

Cooper design har jobbet etter dette prinsippet i årevis. De har en gruppe med gens, og en med synths, og når de ansetter styrer de bevist etter dette. Det legger føringer for hvem de er ute etter og hvordan de kommuniserer i stillingsannonser. De vet rett og slett hvem de skal ha.

I prosjektene setter de så sammen to og to fra hver av disse gruppene.

Gråsoner og rollebytte

Det finnes naturligvis gråsoner og tilfeller hvor gens og synths glir over i hverandres roller. Og mister du piffen og går litt tom, sånn på ettermiddagen, da hender det at de rett og slett bytter om på rollene. Noen bytter også gruppe over tid. Men i hovedsak er du enten en gens eller en synth.

Cooper design får ofte spørsmål fra kundene om ikke designerne kan jobbe på hver sine oppgaver, i den tro at det vil gå kjappere. Men det er nå ikke slik det funker, og det er ikke slik de får frem de gode løsningene.

Fordelene med pair design

Jeg mener det er mange fordeler med denne ordningen. Her er noen av dem:

 • To hoder tenker bedre enn ett
 • Dekker detaljer og helhet
 • Utnytter hverandres erfaring
 • Ser ting fra flere sider
 • Motiverer og driver hverandre fremover
 • Kill your darlings
 • Oppnår mer robuste løsninger
 • Utfyller hverandre faglig og produktivt
 • Det føles bra å jobbe sammen med en partner og løse ting sammen

Tenk på det neste gang du sparrer og har en bra match, er du gen eller synth? Og har du en som utfyller deg som du kan pair designe med?