Bussruter er bare så 2015. Her kommer #busondemand

Harald Sævareid

Bussruter er bare så 2015. Her kommer #busondemand

Innovasjon og bærekraft 6 kommentarer

– Jeg kan ikke ta bussen til jobben på Forus, sier du. Det vil ta altfor lang tid. Du har nok rett. I det minste delvis rett. Med en storstilt dugnad for datafangst kan vi sørge for at bussen skal gå når den skal. Og ta det med ro. Du trenger nesten ikke gjøre noe.

Kart over Kolumbus' bussruter i Stavanger

I Rogaland er bussrutene stort sett basert på kollektivtransportselskapet Kolumbus sine egne trafikkdata og ikke på dine og mine transportbehov. Selv om busstilbudet til akkurat Forus har blitt radikalt forbedret de siste årene får det noen rare utfall: Det går f.eks ikke noen busser den raske veien direkte mellom det store boligområdet Madla og Jåttåvågen som har mange skole- og arbeidsplasser. Du er nødt til å ta turen om Stavanger sentrum – og sansynligvis må du bytte buss også. Attraktivt? Nei. Tidkrevende? Ja.

Framtidens busstilbud må baseres på brukernes reelle transportbehov. Hvis ikke kommer vi aldri til å øke dagens kollektivandel fra rundt 10% til det mangedoblete og det er stor mulighet for at næringslivet igjen vil stogge i kø ved en ny aktivitetsøkning, uten noen nærmere tiltak.

Bussen forholder seg til deg

Hva om bussene måtte forholde seg til oss i stedet for at vi må forholde oss til bussene? Tenk deg at du abonerte på en pendlerrute via telefonen din, kanskje enda mer sofistikert enn Beeline i Singapore: Du forteller Kolumbus-appen at du tar bussen hver dag fra Tasta til Jåttåvågen kl 0700 og hjem igjen kl 1530. Så kunne Kolumbus høste data fra deg og alle andre brukere og sette opp busstilbud som går mye nærmere deg og dine, i et passende tidsrom til en holdeplass nær deg. Selvsagt kunne systemet lære av deg og alle andre og til en viss grad predikere hvordan transportbehovet blir. Hvis du f.eks har en fast kinodate hver tirsdag kveld kunne appen oppdage dette og legge inn ruta automatisk eller spørre deg om du vil ha det med i dine reiseruter.

Værdata kunne bli lagt inn slik at en dimensjonerer bussavgangene for ekstrapassasjerer når syklistene gir opp i det nordavinden står i mot. Og selvsagt ligger skoleferiene og planleggingsdagene inne og bussturene legges om frilufts- og kulturaktiviteter på disse dagene. Du kunne få varsel til telefonen etter egne preferanser. Og om bussen får beskjed om at du er på vei ut døra og snart på holdeplassen, kunne den vente 20 sekunder ekstra.

Überhverdagen

I übersk ånd kunne dette tas videre til å gjelde andre små og store turer i og utenfor arbeidstiden. Om du skal på et møte på andre siden av Forus tar den elektriske rundturbussen på Forus en sving innom akkurat ditt kontor for å hente deg og dine kolleger opp og bringe deg dit du vil. Eller du kunne bestille en tur for hele fotballlaget til din datter og få en passende buss når Brodd skal møte Figgjo en onsdag ettermiddag.

For mange brukere som ikke tar seg bryet med å få legge inn egne ruter, kunne systemet bare lære av reisemønsteret som logges anonymt via Kolumbus-appen – og sette opp busstilbudet tilsvarende. Smartklokker, som vi har skrevet om tidligere, kan jo selvsagt også benyttes til datagenerering.

Hvordan skal vi få dette til? Det krever nok litt utvikling og simulering i f.eks Green Mountain Data Center på Rennesøy, men alt er mulig i dag så lenge vi får opp en passende brukermasse  å generere tilbudet ut fra. Alternativet er som kjent å stå i kø.

Hva kan vi lansere i 2016?

Hva kan vi begynne med nå? Med å utvikle en enkel app som kartlegger våre transportmønstre og som anonymt sender brukerdata til et datasenter hvor vi kan vi få et komplett bilde av transportbehovene i f.eks. en måned. Da kan en se hvor mange som sitter i bilene sine fra Madla til Jåttåvågen på ulike tidspunkter og sette opp et passende busstilbud for det.
Illustrasjon på busstrafikk vs biltrafikk fra Madla til Jåttåvåga

Illustrasjonen viser tenkt datainnsamling av biltrafikk (lilla streker) sammenlignet med hyppige bussavganger på strekningen Madla-Jåttåvågen.

En kunne finne ut hvor mange som kunne tatt Jærbanen og satt opp en smidig tilbringerbuss fra Gausel. En kunne finne ut hvor mange som faktisk drar på strandtur en søndag og satt opp helgebusser til Hellestø og Solastranden. En kunne finne variasjoner med at noen hustander bytter på å levere og hente i barnehagen og justert tilbudet til det. Og en kunne fått konkrete tall for hvor mange som kunne tatt en nyåpnet Ålgårdbane.

Kanskje vil du aldri møte en stappfull buss en tidlig mandagsmorgen igjen, siden Kolombus vet at din strekningen har et stort behov for hyppigere transport. Og dette kunne vi fått på plass før bompengene øker radikalt i 2017. Er det ikke en fristende tanke?

Alle som deltar kunne fått et gratis månedskort fra Kolumbus– og så – etter litt tallknusing – kunne en satt i gang med verdens mest behovstilpassede kollektivtilbud.

Ideen om behovsdreven kollektivtransport ble først utviklet under Lyse Ideer i regi av Lyse i september 2013, og har senere kvernet i bakhodet fram til denne bloggposten. Ideen er fortsatt like aktuell.