Tjenestedesign i helsevesenet 1: Hvordan komme i gang?

Jonathan Romm

Tjenestedesign i helsevesenet 1: Hvordan komme i gang?

Tjenestedesign 2 kommentarer

Brukere av norske helsetjenester; både pasienter og pårørende, blir i dag møtt av et system som hverken inkluderer dem i beslutninger om egen behandling eller tar hensyn til deres individuelle behov. Tjenestedesign kan bidra til å løse slike utfordringer, men hvordan kommer man egentlig ordentlig i gang?

Dette er det første av tre blogginnlegg, som systematisk belyser hvordan tjenestedesign kan revolusjonere norsk helsevesen. 

Tjenestedesign har servert gode resultater tidligere

Det har blitt brukt designmetoder i norsk helsevesen allerede. Noen med stort hell. Ett case, som det ofte vises til, er tjenestedesignprosjektet til Oslo universitetssykehus som reduserte ventetiden for utredning av brystkreft med hele 90 %. Pasientene gikk fra å vente tre måneder til kun én uke på å få sin diagnose. Prosjektet designet rett og slett vekk ventelistene.

Et annet case er vårt eget. Vi i Halogen har vært med på å forbedre økonomistyring og tjenesteleveranse for Skien kommune. Ved å bruke designmetoder demonstrerte vi et helhetsbilde av ressursbruk og forbedring av helsetjenester for eldre i kommunen. Innovasjonsprosjektet reduserte budsjettet for 2014 med 10 millioner kroner.

Bilde av tjenestedesign for helsevesen

Tjenestedesign på Statsbudsjettet

Tjenestedesign har nå også blitt inkludert i det nye Statsbudsjettet og høster mye omtale og ros.
– Utvikler vi tjenester med utgangspunkt i brukeren, kan vi fjerne tidstyver og skape et bedre møte med det offentlige, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding da Statsbudsjettet ble presentert.

I Halogen opplever vi en økende interesse fra helsefaglige initiativtakere på alle nivåer. Initiativtakerne er nysgjerrige på metodikken vi bruker, og et sentralt spørsmålene er: «Hvordan kommer vi i gang med design av helsetjenester?». Her er en kjapp innføring.

De to viktigste perspektivene

Det aller første det er viktig å gjøre i en designprosess, er å skaffe seg innsikt. For å designe nye helsetjenester må du ha to hovedperspektiver. La meg utdype:

  1. Pasientene og de pårørendes perspektiv

Sett brukeren i sentrum fra starten av og opparbeid deg kvalitativ innsikt. Da vil du forstå hvordan brukerne av tjenesten opplever at helsetjenesten fungerer i dag, og hvilke ønsker og behov de har for framtiden.

  1. Systemperspektivet

Ta i bruk systemorientert design og kartlegg hele kompleksiteten rundt helsetjenesten, og prosjektet som er under utvikling. Metoden hjelper deg med å tenke helhetlig og forstå systemene du jobber med. Det er viktig fordi tjenestene du utvikler skal fungere i synergier med hele helseapparatet. I mange tilfeller er det snakk om tjeneste-re-design og her finnes det en del lover, rutiner og instrukser som må endres i takt med utviklingen av helsetjenesten.

Skien_kommune_bg_-1024x674

Overordnede innsatsområder

Men hvilke temaer bør du utforske og forbedre? Tenketanken Mandag Morgen i Danmark peker mot tre overordnede innsatsområder som bidrar til en mer pasientsentrisk tilnærming:

  1. Forløp- og kvalitetsbaserte styringsmodeller og incentiver

Kartlegg hele pasientreisen innledningsvis i designarbeidet. Det gjelder selv om det kun er ett aktuelt steg du vil utvikle. Slik som for eksempel effektivisering av pasientforløpet for røntgenfotografering. Da ser du hvordan dette ene pasientforløpet passer inn i hele systemet. Det samme gjelder for styringsmodeller. Vektlegg styringsmodeller for hele behandlingsforløpet i stedet for enkelte ledd i behandlingen. Da får du et helhetlig bilde av hva som skjer før, under og etter behandling eller konsultasjon.

  1. Pasientenes adgang til informasjon, viten og data

Helsesektoren har liten tradisjon for å involvere pasientene i relevant informasjon. Generelt kommuniserer helsesektoren med et fagspråk og en retorikk som det er vanskelig for andre å forstå. Dette kan være på alt fra skiltene på̊ sykehusene, og dialogen mellom helsefagarbeidere og pasienten, til måten pasientjournalene er utformet på̊ og hvilken behandlingsbeslutning som skal tas. Det er viktig å få en forståelse av hva pasienten har behov for slik at det kan inkluderes og gjennomføres i tjenesteutviklingen.

  1. Læring, utforsking og ivaretakelse av pasientperspektivet

Ikke mist fokuset på pasientene, de pårørende og deres behov når designprosjektet er ferdig. Det må kontinuerlig vedlikeholdes og ivaretas. Det er behov for større satsninger for å ivareta pasientperspektivet når det kommer til investeringer i forskning og utforsking. Dette er et sunt supplement til klinikkens kliniske perspektiv og ikke minst viktig for de medisinske forsknings- og utdanningsmiljøene.

Dette er bare noen av områdene jeg mener kan være gode utgangspunkt for å komme i gang med design av helsetjenester. Men det finnes helt sikkert flere. Hva mener du er viktig å ta tak i?

 

Les neste innlegg i serien: Hvilken verdi skaper tjenestedesign i helsesektoren