Innholdsstrategi på menyen

Kari Breidal

Innholdsstrategi på menyen

Digitale tjenester Ingen kommentarer

Vi som jobber med innholdsstrategi, er glade i å planlegge. Vi elsker å lage solide, langsiktige planer for godt innhold for og sammen med oppdragsgiverne våre. Arbeidet vårt innebærer ofte strategier for både planlegging, utvikling, drift og forvaltning av innholdet. Noen ganger kan man få inntrykk av at innholdsstrategi innebærer å enten kjøpe en litt komplisert 12-rettermeny med tilhørende vinpakke – eller ingenting. Men hva med oppdragsgivere som ønsker å jobbe med innholdet sitt i et litt mindre format? Det er vel likevel innholdsstrategi?

Hvilke ingredienser trenger du?

Nullpunktsanalyse, innholdskartlegging, gapsanalyse, bruksmønstre, konkurransebilde,  innholdsprioritering, innholdsstruktur, tone-of-voice, søkestrategier, kanalstrategier, KPI-er, utviklings- og forvaltningsplaner. Og så videre. Listen over aktiviteter som dekkes av begrepet innholdsstrategi er lang.

Ofte er mange av disse aktivitetene helt nødvendige for at innholdet skal få et godt og langt liv for både oppdragsgivere og brukere. Men dersom listen over aktiviteter blir for lang og for komplisert, kan den kanskje virke mot sin hensikt? På samme måte som innholdet vårt har en målgruppe, har innholdsstrategiene vi lager også en egen målgruppe: De som skal eie og drifte dem.

Denne målgruppen bør vi som innholdsrådgivere ha et bevisst forhold til. Snakker du til et stort webteam med sultne innholdsprodusenter? Eller én overarbeidet webredaktør, med sterkt ønske om å begrense arbeidstiden til 37,5 timer per uke? Eller noen et sted midt i mellom?

A la carte-menyen

Jeg vil gjerne slå et slag for å tenke brukervennlighet også når det gjelder innholdsstrategi. Så lenge man har konkretisert HVA man vil med innholdet (overordnede mål) og HVEM man snakker til (målgruppe), er det ingenting i veien for å tenke innholdsstrategi som en slags à-la-carte-meny som oppdragsgiveren kan velge fra. Med HVA og HVEM som hovedrett, kan listen med sideretter f.eks. være:

  • Hva slags innhold har vi i dag? (Kartlegging)
  • Hvordan brukes innholdet vårt? (Analyse)
  • Hvilke mål har vi? (Konverteringsmål og KPI-er)
  • Hvilket innhold mangler? (Gapsanalyse)
  • Hvilke kanaler er aktuelle og hvordan skal vi bruke dem? (Publiseringsstrategi)
  • Hvordan skal brukeren finne oss? (SEO-strategi)
  • Hvordan vil vi fremstå? (Tone of-voice)
  • Hvem har ansvaret? (Redaksjonsplan)

Hvor mye vil du ha på din tallerken?

Inngangen til å jobbe med innhold vil variere fra prosjekt til prosjekt, etter hvor oppdragsgiveren opplever at skoen trykker mest. Veien til godt innhold begynner ofte med at man begynner å nøste ett sted, og jobber seg videre derfra. Derfor kan og bør innholdsstrategi finnes og anerkjennes i mange ulike størrelser, fra XS til XXL, og ikke bare forbeholdes de største og tyngste prosjektene. Dersom HVA (mål) og HVEM (målgruppe) for innholdet ikke er på plass, er det helt nødvendig å bruke litt tid på dette – uansett hvor lite prosjektet er.

De beste innholdsstrategiene er tydelige, intuitive og lette å slutte seg til, ved at alle forstår hvordan og hvorfor den skal benyttes. Dette står i motsetning til kompliserte og fremmedgjørende innholdsstrategier som etterlater like mange spørsmål som svar: ”Kan jeg bruke utropstegn? Slå opp på side 37 i manualen”.

Gode innholdsstrategier er hverdagsverktøy som ligger framme i pannebrasken, ikke høytflyvende visjoner som ligger nederst i en skuff. De er tilpasset målgruppens behov, og ikke minst kundens ambisjoner og lommebok.

Uansett hvilken skala, form og vinkel man velger å angripe innholdsarbeidet fra, tenker jeg at god innsikt, godt innhold og god flyt alltid være de tre viktigste suksessfaktorene for godt innhold på nett.

Hva er din erfaring med innholdsstrategi i ulike størrelser?