Yggdrasil 2016

Vi har vært på Yggdrasil, konferansen for digitale brukeropplevelser og interaksjonsdesign, som hvert år arrangeres av Den Norske Dataforening. Med 350 mer eller mindre likesinnede samlet på ett sted, blir temaene ofte både varierte og litt preget av forkortelser:

Snakkebobler med UX-stammespråk

Vi synes likevel to retninger pekte seg ut som gjennomgangstemaer:

Hot topic 1: Menneske vs teknologi

virtual reality

Dette var et tema som gikk igjen, blant annet i foredraget til Anna Kirah, Chief Experience Officer i Making Waves. Hun fikk stående applaus for foredraget ”Avoiding the Apocalypse”, der hun oppfordret alle til å slutte å snakke om ”brukerne” og heller tenke på dem som tja.. mennesker for eksempel? Hun satt ’technology’ opp mot ’humanity’, og snakket om vårt kollektive ansvar for å inkludere og ha empati med hverandre i en tid som preges av ensomhet, stress og fremmedgjøring. Hun brukte videre Skatteetaten og NSB som eksempler på virksomheter som bruker teknologien til å guide og hjelpe på en god måte.

Bilde av blomst koblet til little-bitsteknologi

Vi deltok på IoT/prototyping-workshop med littleBits, og var med å vinne Folkets pris for prosjektet Heartbeat, som nettopp handlet om å vise omtanke og ta vare på hverandre gjennom digital kommunikasjon. Menneske – maskin 1-0 der altså!

Hot topic 2: Måling og effekt av innhold

Fra workshop om KPI og innholdsmålingFoto: Benedikte Pettersen

Dette høres kanskje ut som den andre enden av skalaen for menneskelighet, med lange, vonde Excel-skjemaer og trange kolonner? Men neida, konferansens fokus handlet om å skape innhold, navigasjon og design som brukeren, (eller mennesker da) finner, forstår og liker. Vi var på workshop om måling av innholdsarbeid, og fikk ytterlig forsterket troen på hvor viktig bunnsolide mål og eksakte KPIer er for et godt resultat.

Brukeropplevelse

Flere foredrag handlet også om viktigheten av tydelige, gode målbilder som følges opp gjennom hele prosjektet, og om å ha gode lytteposter for å prioritere og styre innholdsarbeidet underveis. Med tydelige forretningsmål, bevisste innholdsvalg og presise måleindikatorer skal nettløsningene bygges og driftes. Hurra!

Takk for i år, Yggdrasil!

Bakgrunnsfoto: Benedikte Pettersen