Saker skrevet av Jonathan Romm

Tjenestedesign i helsevesenet 1: Hvordan komme i gang?

Tjenestedesign

Brukere av norske helsetjenester; både pasienter og pårørende, blir i dag møtt av et system som hverken inkluderer dem i beslutninger om egen behandling eller tar hensyn til deres individuelle behov. Tjenestedesign kan bidra til å løse slike utfordringer. Dette innlegget er det første i rekken av tre blogginnlegg som tar for seg hvordan tjenestedesign kan revolusjonere norsk helsevesen. Første problemstilling er: Hvordan kommer vi ordentlig i gang med design av helsetjenester? Ca. 4 minutter

2 kommentarer