Saker skrevet av Kari Breidal, Ingrid Elise Rekaa og Tine Kvisle Sletterød