Saker skrevet av Natalia Tunheim

Mann får undersøkt sin helse

Livsviktig design

Tjenestedesign

Hva skjer når noen blir akutt syke eller skadet ombord et fartøy som er langt fra nærmeste havn? Hvilken rolle kan design ha for å forbedre samhandling mellom de viktigste aktørene som tilbyr helsetjenester for sjøfolk ombord på skip? Les mer om hvordan Natalia Tunheim brukte design- og systemtenkning da hun skrev sin masteroppgave om helsetjenester til sjøs. Ca. 4 minutter

Ingen kommentarer