Saker skrevet av Sigrid Steinholt Bygdås

HTML-kode

Universell utforming: 8 tips til utviklere

Digitale tjenester

Visste du at alle nye nettsteder lansert etter 1. Juli 2014 er påkrevd ved lov å være universelt utformet? Eller at alle eksisterende nettsider skal være universelt utformet innen 1. Januar 2021? Hvis du ikke har gjort en bevisst innsats, er sannsynligheten faktisk stor for at nettsiden din ikke er tilpasset brukere med nedsatt funksjonsevne, som for eksempel blinde eller synshemmede. Det viser i alle fall Difis undersøkelse. Her er mine tips til hvordan utviklere kan holde deg innenfor loven. Ca. 4 minutter

3 kommentarer