Saker skrevet av Tore Tomasgaard

Augmented reality

Når Viking(er) setter digitale spor

Digitale tjenester, Tjenestedesign

I dagens A-Magasinet kom jeg over en AR(augmented reality) annonse for Viking. Jeg er både glad i Vikings produkter og ny teknologi og det tok derfor ikke lang tid før kaffe, Ipad, Iphone og A-magasinet lå på stuebordet. Skuffelsen ble stor når meldingen om at godkjennelsesprosessen hos App-Store har tatt så lang tid at dagens tjeneste i annonsen kun fungerer for Android produkter. Ca. 2 minutter

7 kommentarer
Digital TV

Den digitale TV-revolusjonen II

Digitale tjenester, Tjenestedesign

Jeg har tidligere skrevet en artikkel her på Kjøkkenfesten om den digitale TV-revolusjonen. Artikkelen omhandler fragmenteringen av mediebildet, endrede medievaner og økt digitalisering av underholdningstjenester som etter mitt syn vil påvirke våre TV-vaner i en mer brukerstyrt retning som til syvende og sist vil endre den lineære reklamefinansierte TV-industrien slik vi kjenner den i dag. Ca. 4 minutter

2 kommentarer